תקנון האתר
אתר האינטרנט shop.bondigo.co.il בונדיגו שפותח ומופעל ע``י ``בונדיגו בע``מ``, משמש כחנות מקוונת לרכישת מוצרים ושירותים לציבור הגולשים באינטרנט (להלן: ``החנות``). בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר. מאחר ותקנון זה מהווה הסכם מחייב בינך לבין בונדיגו ו/או הנהלת החנות, הנך מתבקש לקרוא את התקנון במלואו ובעיון. רכישת המוצרים או השירותים השונים על ידך בחנות תהווה הסכמה מצדך לכל התנאים לביצוע העסקה הכלולים בתקנון. אם אינך מסכים לתנאים אלה, הנך מתבקש להימנע מביצוע רכישות בחנות. כל אדם שמלאו לו 18 שנים ומעלה ביום ביצוע ההזמנה, זכאי לבצע הזמנה בחנות.
הקנייה באמצעות החנות כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. כל אדם המבצע הזמנה מצהיר כי הוא קרא והבין את תקנון החנות וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או החנות ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הנוגעות בהפרת ההתחייבות הקבועות בתקנון זה.
מכירת מוצר כלשהו שהוזמן על ידך באינטרנט תותנה בכך שהמוצר שהוזמן קיים במלאי, בכך שבבעלותך כרטיס אשראי תקף, ובכך שקיים אישור לביצוע העסקה באמצעות חברת כרטיסי האשראי שהנפיקה את הכרטיס. המכירה אף עשויה להיות מותנית בקבלת פרטים ומסמכים נוספים מצדך, ולצורך כך נציג מכירות מטעם החברה עשוי ליצור אתך קשר טלפוני.
המשתמש מודע לכך שכל שימוש שהוא עושה באתר מבוצע באחריותו בלבד. במידה ולא התקבל אישור לביצוע העסקה בכרטיס האשראי, או שהמוצרים שהוזמנו אינם קיימים במלאי, הנהלת החנות לא תהיה חייבת לספק את המוצרים שהזמנת. במקרה כזה תשלח אליך הודעה מתאימה בדואר אלקטרוני, והנהלת החנות תזכה את כרטיס האשראי שלך. אם חויבת בטעות, נבקשך להודיע על כך מידית להנהלת החנות, אשר תדאג לזיכוי מתאים.
בונדיגו ו/או מפעיל האתר יוכלים לשנות או להפסיק את מתן שירותי האתר, בין אם נתן הודעה על כך מראש למשתמש ובין אם לאו, בלא שתהא להם כל חבות כלפי מי מהמשתמשים ו/או צד ג' אחר בקשר עם הפסקת/שינוי השירות כאמור. אתר בונדיגו נוקט בכל אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת ומאושרת ע``י חברת האשראי. כל העברה של כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. במקרים שאינם בשליטתה ו/או נובעים מכוח עליון, בונדיגו לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או ייעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
בונדיגו מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי האשראי של הלקוחות הרשומים באתר אלא לצורכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה. אספקת המוצרים זמני הספקת המוצרים לפי המצוין בעמוד המוצר לרוב 2-3 ימי עסקים מרגע ביצוע ההזמנה, ואינם כוללים ימי שישי, שבת וחג, וזאת לאחר קבלת אישור מחברת האשראי. אספקת המוצרים/ציוד הנרכשים באתר תיעשה על ידי בונדיגו דרך משלוח המוצר לכתובת שנמסרה ע``י מבצע ההזמנה בעת ביצוע ההזמנה. יש באפשרות מבצע ההזמנה לאסוף בעצמו מוצרים ו/או באמצעות מי מטעמו בכתובת הרשומה של בונדיגו. דמי משלוח דמי משלוח בסך -19 ₪ יחולו על כל משלוח אלא עם כן סוכם אחרת בין הצדדים. הלקוח לא יחויב בדמי משלוח כאשר מבצע ההזמנה יודיע למנהל האתר על רצונו לבצע איסוף עצמי.
בונדיגו לא תשא באחריות כלפי מזמין המוצר בגין תקלות או שיבושים במשלוח ובלבד שהאתר סיפק את המוצר למשלוח.
במקומות מרוחקים ונידחים תיתכן תוספת תשלום בגין משלוח, וזאת לפי מחירון חברת המשלוחים. במידה ובמלאי בונדיגו לא יהיה מוצר שמבצע ההזמנה הזמין, רשאי מנהל האתר לבטל את ההזמנה וזאת כמובן ללא דמי ביטול כלשהם. שירות לקוחות
שירות לקוחות ומענה טלפוני בטלפון 08-9364540 בימים א' עד ה' בין השעות 8:00 עד 18:00, ובימי ו' וערבי חג בין השעות 9:00 עד 13:00. ביטול הזמנות – במקרה של ביטול המוצר יוחזר בשלמותו ובאריזתו המקורית בלבד (בתנאי שלא נעשה בו שימוש). החזרת מוצרים וביטול עסקה: מבצע פעולות הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע``א - 2010, בכפוף לכך שהמוצר/הציוד יחזור באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא. דמי ביטול 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים, לפי הנמוך מבינהם.
על בקשת הביטול להיעשות באמצעות הדואר האלקטרוני support@bondigo.co.il
החזרת המוצר תוך 14 יום מיום קבלתו על חשבון הקונה בדואר רשום.
מובהר בזאת כי מבצע הפעולה יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר/הציוד, וזאת במידה שהמוצר/הציוד נשלח מבונדיגו לחברת השילוח. על הלקוח לבדוק את המוצר עם קבלתו. במידה שמצא הלקוח כי קיבל מוצר פגום, ישלח את המוצר באריזתו תוך 14 ימים מיום קבלתו בדואר רשום והאתר יחליף את המוצר הפגום במוצר חדש. הסתבר שהמוצר שהלקוח החזיר תקין, ישלח בחזרה ללקוח והלקוח יחויב באופן מיידי בעלויות המשלוח. מוצר פגום שיישלח לאחר 14 יום לא יוחלף.
לאור האמור לעיל, במקרה של גורמים ו/או אירועים שלא בשליטת בונדיגו, אם ייגרמו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או במקרה של פעולות איבה ו/או במקרה חירום - רשאים בעלי האתר להודיע על ביטול הזמנה ספציפית כלשהי. מוצרים פגומים ואחריות
מוצרים פגומים יוחלפו במוצרים דומים. באם אין במלאי החנות מוצר זהה, יושב לך כל כספך. להסרת ספק, במקרה שרכשת מוצרים פגומים זכותך היחידה היא להחליפם או לקבל את כספך בחזרה, כפי שמפורט לעיל.
במקרה של מוצר פגום, אין להשתמש בו ויש לשלוח אימייל ל- support@bondigo.co.il ובו ציון תאריך הרכישה, מספר ההזמנה ותיאור הבעיה. בתגובה אנו ניצור איתך קשר לטיפול בבעיה. מכירות
כללי:
מבצע ההזמנה יהיה אחראי באופן בלעדי לשימוש במוצר/ציוד הנרכש על ידו באמצעות האתר. בונדיגו לא תהיה אחראית ולא תשא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש או מרכישה באמצאות האתר, שלא על פי תקנון זה. תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. במכירת והצגת המוצרים/הציודים באתר אין משום המלצה או הבעת דעה לגבי אופי המוצרים/הציודים, תכונותיהם, טיבם וכיו``ב. מומלץ להתייעץ לפני בחירת מוצר/ציוד.
בונדיגו ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים לכל טעות בבחירת מוצר/ציוד שיירכש ע``י מבצע ההזמנה, הנובעת מחוסר התאמה למשתמש ו/או מטעות מבצע הפעולה באתר בהקלדת נתוני הרכישה, לרבות פרטיו האישיים. באתר עלולים להיווצר בתום לב אי דיוקים או שגיאות דפוס, וכן אי התאמה של צבעי המוצרים/הציוד לצבעם במציאות. תצלום המופיע באתר בהצגת המוצר/ציוד מיועד להמחשה בלבד. לעתים יתכנו הבדלים בין הגוונים / העיצובים המופיעים בתצלום לבין הגוון / העיצוב האמיתי של המוצר שיסופק בפועל. מפעיל האתר רשאי וזכאי לשנות את תקנון האתר ללא הודעה מוקדמת ובלבד שהאתר פרסם את התקנון המעודכן. הנהלת האתר רשאית במקרה של טעות במחיר או במספר התשלומים לבטל את העסקה על פי שיקול דעתה הבלעדי. הנהלת האתר רשאית להפסיק בכל עת את מכירת מוצר/ציוד מסוים ללא הודעה מוקדמת. לבונדיגו שמורה בכל עת הזכות הבלעדית להוסיף או לגרוע מוצרים ושירותים ממספר המוצרים המוצעים למכירה באתר, וכן לקבוע את כמות המוצר/הציוד, את מחיר הרכישה, את אופני הרכישה ואת דמי ההשתתפות או התשלומים הנוספים באם ישנם, ביחס לכל מוצר ו/או ציוד ו/או שירות. לבונדיגו נשמרת הזכות לשלול זכות רכישה באתר על פי שיקול דעתה, בהודעה טלפונית או בהודעה בכתב למבצע ההזמנה. האתר הינו אתר דינמי ורשאי לערוך מוצרים/ציוד להסיר ו/או להוסיף לפי החלטתו הבלעדית וללא הודעה מוקדמת. המחירים והמבצעים באתר הינם דינמיים ומתעדכנים מעת לעת. מפעילי האתר לא יתנו או יזכו לקוחות שרכשו מוצרים בכל זיכוי כספי זה או אחר, לאחר אישור הזמנה בממשק הלקוח באינטרנט או טלפונית. בונדיגו תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, לרבות מראהו, תכניו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, והכול בלא צורך להודיע על כך מראש. בונדיגו רשאית לשלוח מידי פעם הודאת דוא``ל המכילות מודעות פרסומיות מסחריות וכד'. אחריות
הנהלת החנות לא תשא באחריות כלשהי לנזק שייגרם לך בשל איחורים באספקה או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו היו פגומים. השירות בחנות המקוונת ניתן כמות שהוא (AS IS). אתה מוותר בזאת מראש על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת החנות בגין תכונות השירות, מגבלותיו או התאמתו לצורכך ודרישותיך.
הנהלת החנות אינה מתחייבת ששימוש באתר החנות המקוונת לא יופרע ו/או כי הגלישה באתר תתנהל כסדרה בלא הפסקות ו/או תתקיים בבטחה וללא טעויות ו/או תהיה חסינה מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החנות ו/או שלא ייגרמו לך נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לחנות.
הנהלת החנות לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר החנות המקוונת והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית (link). הנהלת החנות אינה מתחייבת כי קישורית כלשהי תוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל כלשהו.
מבלי לגרוע מהגבלת האחריות של החנות כפי שזו מצוינת בכל מקום אחר בתקנון זה, הנהלת החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים כלפיך ולא ישאו בכל נזק הנובע מעיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר, וכן לכל נזק עקיף, נזק תוצאתי או מיוחד שיגרם לך כמשתמש או שייגרם לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש באתר או רכישה באמצעות החנות - תהא עילת התביעה אשר תהא. בכל מקרה שבו הנהלת החנות תהא אחראית כלפיך בגין עילה כלשהי, כי אז אחריות זו תוגבל לסכום ששולם על ידך בפועל בגין המוצרים שרכשת.
כמו כן, הנהלת החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או להתקנתם של מוצרים שנרכשו בחנות ואחריות זו תחול עליך בלבד ותשולם על ידך. דין ושיפוט
הדין החל על הזמנתך והסכם זה, הוא הדין הישראלי בלבד.
סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר רחובות, במדינת ישראל. שונות
תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של הנהלת החנות ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או לפרסם את התכנים המופיעים באתר ו/או או להשתמש בהם בכל דרך אחרת, אלא אם כן הנהלת החנות נתנה את הסכמתה לכך מראש ובכתב.
מובהר כי אין בהצגת מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגבי אופיים או טיבם על ידי הנהלת החנות.
רישומי המחשב של הנהלת החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
כל המחירים באתר הנם בשקלים וכוללים מע``מ כחוק. שביעות רצון לקוחותינו חשובה לנו מאוד, ואנו נעשה את כל אשר לאל ידינו על מנת לוודא ששביעות רצון זו תישמר. בברכה
הנהלת האתר